beats by dre cheap

DISKRIMINACIJA ILI SEPARATIZAM

Jučer je Vrhovni sud u Republici Srpskoj uvažio tužbu učenika i roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca koji su pohađali OŠ "Sveti Savo". Sud je "na nesumnjiv i neosporan način utvrdio da su bošnjačka djeca bila diskriminisana" stoga je Vrhovni sud RS naložio da se u tuženoj školi uvede nacionalna grupa predmeta. Za mene je pravo uvijek bila nauka logike te sam presude posmatrao s logičke strane. Bošnjačka djeca su po presudi bila diskriminisana jer nisu mogla da izučavaju grupu nacionalnih predmeta koje izučavaju njihovi vršnjaci u Federaciji BiH. S obzirom na to da su u BiH za obrazovanje nadležni entiteti RS i FBiH te shodno tome su i donijeli svoje zakone i školske programe kao dvije posebne cjeline. Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske je izdvojena mala grupa bošnjačkih učenika koji treba da uče po nastavnom programu FBIH. Da li je ovom presudom izvršena separacija učenika na području RS po nacionalnom pitanju. U RS se nastojalo doći do jedinstvenog programa za sve učenike, bez obzira na vjersku rasnu i nacionalnu pripadnost, što je normalno u svim civiliziranim zemljama u svijetu i sada odlukom suda se izdvaja jedna grupacija djece po nacionalnoj pripadnosti. ZA MENE TO NIJE LOGIČNO. Ako je to logično onda bi analogno tome trebalo izdojiti, recimo, sve bošnjačke nezaposlene trudnice pa ih tretirati po Zakonu za zdravstvo u FBIH jer su diskriminisane u odnosu na sve nezaposlene trudnice u FBIH. Ista je situacija i s besplatnim udžbenicima za razne kategorije učenika, cijenama i sl. Da li treba izdvojiti penzionere Bošnjake iz Vrbanjaca jer su diskriminisani u odnosu na penzionere u Tuzlanskom kantonu. NADLEŽNOST SVAKOG ENTITETA JE DA PRUŽI SVIM SVOJIM GRAĐANIMA ISTA PRAVA ALI I OBAVEZE BEZ OBZIRA NA VJERSKU RASNU I NACIONALNU PRIPADNOST.

Može biti i ovako
http://zabluda.blogger.ba
06/12/2019 14:44